Wat is de bijtelling voor elektrische auto’s in 2022?

We gaan in dit artikel artikel in op de bijtelling voor elektrische auto’s in het jaar 2022. Lees dit artikel en u bent volledig op de van het fiscale regels rondom een elektrische auto uit 2022.

Hoe hoog is de bijtelling voor een nieuwe elektrische auto in 2022?

Voor een nieuwe elektrische auto geldt in 2022 een bijtelling van 22% van de catalogusprijs, waarop een korting van 6 procentpunten wordt gegeven. In de praktijk wordt dit vaak vertaald als “16% bijtelling voor zover de catalogusprijs niet meer is dan €35.000,- Boven die €35.000,- geldt het gewone 22% tarief. Die bijtellingskorting geldt dan voor een periode van 60 maanden. Daarna wordt jaarlijks gekeken welke korting er in dát jaar nog van toepassing is. Wij hebben echter ook 2021, 2020, 2019 of bijvoorbeeld 2018 auto’s in ons aanbod waarmee u aanzienlijk minder bijtelling heeft. 

Hoe hoog is de bijtelling voor een gebruikte elektrische auto in 2022?

Een gebruikte Tesla of Audi e-Tron uit bijvoorbeeld 2018 heeft voor de resterende duur van de 60-maandsperiode nog een bijtelling van 4% over de hele catalogusprijs. Na die 60-maandsperiode wordt jaarlijks bekeken hoe hoog de bijtelling is, waarbij ook de ‘cap’ op € 40.000 van toepassing wordt. Voor een gebruikte Tesla uit 2016 of eerder geldt dat het uitgangspunt een bijtelling van 25% is. Voor EV’s werd hierop een korting van 21% gegeven, zodat de bijtelling per saldo 4% is. Dat percentage geldt dan voor een periode van 60 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating. Na afloop van die 60-maandsperiode wordt bekeken of er op basis van de dan geldende bijtellingsregels nog een korting van toepassing is. Dat is bij nulemissieauto’s inderdaad het geval. Die auto’s krijgen dan in 2021 een korting van 10 procentpunten over de eerste €40.000 catalogusprijs. Die korting wordt dan afgetrokken van het basispercentage uit de oude regeling, ofwel van 25%. De bijtelling wordt dan 15% over maximaal €40.000. Over het extra bedrag geldt voor deze gebruikte elektrische auto’s dan een bijtelling van 25%. Voor eenmanszaken en vof’jes zijn zijn echter kansen die je hier kunt lezen.